Monday, October 12, 2009

VỀ BẰNG... THƠ

Địa cầu có mấy tỉ người?
Một em bé tí, tỉ lời cứ… thương
Đã nhiều năm vẫn còn vương
Việt Nam bao chuyện, máu xương chất chồng!

Văn chương có mấy tỉ dòng?
Mà em cứ đọc bằng lòng hướng Quê
Chuyện người đi, chuyện người về
Chuyện người sắp chết ủ ê quan hoài
Đọc chi toàn chuyện bi ai!
Nên khi em viết, hai tay hoài buồn
Ngón tay em gõ mà run
Việt Nam hai chữ: lệ tuôn, thơ… về!!!

No comments:

Post a Comment