Monday, October 12, 2009

TA VỚI... TA

Chuyện mình ly tán, mất san hà
Nhức nhối đau hoài, dẫu rất xa
Nước cạn, giòng sông trơ sỏi đá
Tan Nhà, ai chữa bệnh trầm kha???

No comments:

Post a Comment