Monday, October 12, 2009

NGHĨ ĐẾN NGƯỜI VỀ

Lâu rồi mới ngắm trời mưa
Kìa bong bóng nổi, đường xưa trở về
Giọt nghiêng lất phất đường quê
Giọt rơi ướt mắt, nhớ ghê là... Nhà
Ơi Nhà! Nhớ đến thiết tha!
Anh ơi mau nhé! San hà cần anh
Dù mưa thu, hạt rơi nhanh
Mong anh vững dạ mà tranh đấu cùng
Ngày về rút ngắn Đường Chung
Triệu người mừng đón. Lao lung sẽ nhòa.

No comments:

Post a Comment