Monday, October 12, 2009

TRẬT NHỊP

Tâm động đồ em mở,
Rụt-rè đặt vào tay
Ôi tim, em xin thở
Cho tròn một kiếp này.

Làm sao em theo kịp
Trái tim tuổi hai mươi
Rộn-ràng đập những nhịp
Uống mật ngọt lời người.

Em đã là “hiền nội”
Nào đâu còn nữ sinh
Trắng áo bay bối-rối
Tay run nhận thư tình

Xin để em gom lửa
Chuyền tay người tứ phương
Chuyền và chuyền thêm nữa
Đi! Quyết trọn một đường!

Tưởng niệm chị Lệ Uyên.

No comments:

Post a Comment