Monday, October 12, 2009

SÓNG NGẦM

Nụ cười chưa khép bờ môi
Đã nghe điện thoại nhắc tôi nỗi buồn:
Thằng em cấp cứu! Máu tuôn!
Bàn tay bị đứt, rơi luôn xuống đường!
Bạn thân sáng dạ niềm thương
Lượm, đem bệnh viện, cứu thương bạn hiền!

Chuyện nhà buồn bã liên miên
Thương em tay đứt, chuyện riêng mỗi nhà
Chuyện Chung: mất mảnh san hà
Làm sao ráp lại như là tay em?
Rợn người trong những rối rem
Riêng, chung muôn vạn sóng ngầm trong tâm!

No comments:

Post a Comment