Monday, October 12, 2009

BƯỚM VÀNG

Tâm “Không” mà em cần thơ
Lắng trong, gạn đục ơ hờ cuộc vui
Giữa hai tĩnh, động chàng ơi
Đỉnh Bình Yên muốn nghỉ ngơi bướm vàng
Đường bay chỉ một mình nàng
Thế gian em ước có chàng chia chung
Ngọt, cay anh muốn nếm cùng
Thì em soải cánh-nhớ-nhung bay về
Chờ em, dù khó trăm bề
Chờ em vượt những khen chê của đời
Thời gian dẫu chẳng ngừng trôi
Tự Do Dân Tộc: sóng đôi bướm vàng
Đôi tim rồi đập rộn ràng
Bên Hoa Dân Chủ sẽ vàng thêm trăng
Câu thơ thêm đẹp trắc bằng
Và đôi mình sẽ giung giăng với tình.

Tưởng niệm chị Hải

No comments:

Post a Comment