Monday, October 12, 2009

TÌNH THI HỮU

-Tưởng nhau ôm trọn vòng tay
Mà câu thương nhớ đã đầy trang thơ.

-Từ đây tình bạn, em mơ
Giữ cho thanh sạch, đợi chờ kiếp sau
Thôi từ đây, nếu quý nhau
Nhớ về cố quốc mà trau chuốt vần
Thôi từ nay hết nợ nần
(Với ai thôi nhé! Với dân nợ hoài)
Ừ thôi! Buồn hãy nguôi ngoai
Đừng tơ tưởng nữa thôn Đoài, thôn Đông*
Gói yêu thương vào những dòng
Thơ vui, ý đẹp tấm lòng nước non.

Thay lời an ủi nhỏ H.

No comments:

Post a Comment