Monday, October 12, 2009

THƯA MẸ....

Hiên nhà đợi dáng ai về
Sân sau ngõ trước nhớ mê mẩn người
Biết mà đi đến... nửa đời
Con đâu cất bước tìm trời tự do!
Đi xa ôm đủ dặn dò
Nào đâu tuyệt lộ mà lo chẳng tròn!

Biển tha, nên Mẹ còn con
Đất trời hỏi tội, héo hon cả lòng
Mẹ ơi thơ được mấy dòng
Chẳng trang trải được, rối bòng bong tim
Không thư, chẳng lẽ lặng im?
Mẹ tha giùm tội... đắm chìm việc công.

No comments:

Post a Comment