Monday, October 12, 2009

NGƯỜI VỀ

Em đi để lại nụ cười
Chia tay không được ngậm ngùi nhé anh!
Ðường về dù phải chiến-tranh
Vẫn hơn khổ với “hòa bình” bao năm.

No comments:

Post a Comment