Monday, October 12, 2009

HAI MƯƠI CHÍN NĂM

Buồn tênh cơn gió mùa thu
Buồn tênh em dạo dưới dù ngắm mưa
Đi hoài, đi mãi vẫn chưa
Thấy đâu đích đến cho vừa bàn chân
Buồn tênh thơ thẩn, ngại ngần
Gió mưa lạnh thế, sao vần thơ vui?
Nhớ nhà, nhớ đến ngậm ngùi
Mẹ, Cha yếu ớt; mai rồi làm sao?
Nước nhà vẫn đục thương đau
Kẻ cầm quyền chỉ may bao gom tiền

Buồn tênh trăm mối muộn phiền
Thu qua, đông đến lại triền miên lo!

No comments:

Post a Comment