Monday, October 12, 2009

VIẾT NHA ANH!

Có em, anh chẳng một mình
Đừng than thở mãi: -Chỉ mình mình thôi!
Hai mình thơ viết không... tồi
Thoảng thơm hương mới, có đôi đủ vần
Dễ thương giữ mãi cho gần
Những điều dễ ghét, nợ nần tránh xa
Mai kia đẹp Nước, yên Nhà
Chúng mình tìm giấy vẽ hoa chữ Tình.

No comments:

Post a Comment