Monday, October 12, 2009

ĐAU GIÙM

Cứ mỗi chiều buồn lại nhớ Quê
Lòng ta đôi lúc muốn quay về
Nửa chừng chợt thấy toàn hư ảnh
Mất nước, tan nhà! Đâu hỡi Quê?

No comments:

Post a Comment