Thursday, December 2, 2010

ÁC TÍNH VIỆT CỘNG


Đảng nuôi, đảng thưởng:
“Thể dục” đều chi
Dốc cao trơn trợt
Bắt “ngụy” đua, thi*.

Thụ hình không án
Ốm yếu thiếu ăn
Vì thân trĩu nặng
“Nợ máu nhân dân!”

“Trấn sơn, bình hải!”
Sao lại ai tai
Củi nặng trên vai
Đói ăn run rẩy.

Bo bo, rau muống
“Bồi dưỡng” khoai mì
Ăn riết phát… lỳ
Cần chi dinh dưỡng!

Căm căm trời lạnh
Nắng nóng cháy da
Thù quyết không tha
Áo Gông Thê Thảm.

Thèm, đói, thiếu ăn
Đảng bảo “đặc ân”
Khoai khô mốc luộc
Anh nghẹn mấy lần?

Khỉ ho cò gáy
Leo núi, xuống hầm
Da thịt tái bầm
Tổ Đào, tổ Đẩy,

Tổ Đắp, tổ Khiêng
Lính chiến quy… tiên
“Chính quy”* cũng đói
Vì bọn cường quyền.

Gia cảnh? Ngổn ngang!
Bao nhiêu nan giải!
Ủi đất khai quang
Bằng… tay mười ngón.

Âm thầm chịu đựng
Lầm lủi điếc câm
“Quản giáo”*** lải nhải…
Lửa lòng vẫn hâm.

Chuyện đã xưa rồi?
Sao vẫn thương ơi!
Vẫn còn nhức nhối!
Đảng? Vẫn trêu ngươi!

*”Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi tiến về đâu?”
Ca dao sau 1975.

**Lính chính quy = bộ đội VC
***Quản giáo = Cai tù VC.

Kính tặng toàn thể Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng vào tù sau 30.4.1975.


No comments:

Post a Comment