Thursday, December 2, 2010

ĐẠI ĐỒNG


Tách trà đã nguội từ lâu
Môi chưa được chạm bởi câu thơ buồn
Viết cho vơi bớt ngọn nguồn
Túi Sầu căng cứng, lệ tuôn rủ mềm
Niềm vui căng túi thời êm
Ngủ say giấc mộng, ai thèm trà chi!

Nấu trà để hưởng hương vì
Dằn cơn giận dữ: Cộng lỳ, dân kiên
Đẩy người bỏ nước vượt biên
Nhuộm người liêm chính ra chuyên chính… hồng
Giết dần Kẻ Sĩ Tay Không
Sản sinh ăn-cướp-đại-đồng ngu dân.

Đọc tin Việt Cộng đàn áp giáo dân Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội


No comments:

Post a Comment