Friday, December 3, 2010

NHÀ BÁO… ĐỜI


Ngồi lê đôi mách viết bài
Bao nhiêu chỉ trích bấy “đài’’ ăn thua
Báo… đời ra… chợ xưng vua
Chợ tanh tưởi rác, “vua” mua danh hời.


No comments:

Post a Comment