Friday, December 3, 2010

KIÊU SĨ


Kiêu sĩ này rất quen
Viết văn chỉ… để khen:
Bạn ăn chơi chè chén,
Vòng lợi danh bon chen.

Kẻ xu nịnh vây quanh,
“Thưa ông” và “Bẫm anh”
Rã rời manh “chiếu rách’’
Hắn chễm chệ ngon lành.

Mốc thếch những i uông,
Ăn, nhảy… rập một khuôn
“Việt kiều” nuôi Việt… Cộng,
Bất lương chung một chuồng!

Khề khà, khệnh khạng khen:
Tên khù khờ ố hoen,
Kẻ “bầy nhầy đo đỏ”,
Râu sũng rượu, nồng men.

Thơ toàn nghĩa tối đen,
Bên những chuyện… tắt đèn,
Tán hưu và nói phét,
Khơi động lòng ghét ghen.

Mê sảng: trống, loa, kèn,
Đập suốt ngày eng eng,
Khua tay chân, hò hét,
Diễn đàn nào cũng chen!

Huếch hoác, huênh hoang, hèn
Sách bày bán mới keng,
Trắc, bằng nổ lộp bộp
Kênh kiệu vần… rối beng.

Hắn nhờ người rung chuông,
Leo sân khấu diễn tuồng,
Hứa đền đáp, ban thưởng,
Màn rách vẫn chưa… buông!


No comments:

Post a Comment