Thursday, December 2, 2010

DÂN MANG CÒNG, GÔNG ĐEO CỔ, KHỔ ĐEO THÂN


Thế gian muốn ở chưa về
Nên Thuyền Bát Nhã chửa hề bước lên
Ôm hoài những tuổi cùng tên:
Má Ba, em cháu, dưới trên, đạo đời
Mai kia dừng bước thảnh thơi
Không cài áo gỗ hoa tươi, cũng về
Hoa Vàng Sọc Đỏ mới… mê
Làm nguời tử tế, ngủ Nhà thong dong

Núi đồi phương Bắc canh phòng
Dựng xây bờ cỏi ruộng đồng phương Nam
Mẹ già, Cha yếu hom hem
Cả nước xum họp chị em một Nhà
May ra Nghiệp Lực buông tha
Niết Bàn, Cửu Phẩm Liên Hoa học bài
Có thân, có nghiệp nặng vai
Chỉ cần có ý thì mai được về

*Nghiệp Lực = sự quyến rủ của thế tục


No comments:

Post a Comment