Thursday, December 2, 2010

NẾU TIM NGỪNG ĐẬP


Em đem chữ nghĩa ngào đường
Nhắc người nỗi đắng quê hương
Ngọt chưa để em thêm mật?
Thêm nhiều cho người biết… thương!

Em đem bằng, trắc ướp thơm
Vận, vần em trộn với cơm
Mời người mỗi ngày một chén
Ăn nhớ những rạ cùng rơm.

Em gom tất cả rồi nè!
Người giữ giùm em kỹ nghe!
Mai em lỡ về chín suối
Một sông, một biển thơ... về.

Quên nữa! Em gửi… con tim
Một lần: Tự Do, đi tìm...
Mà xa Quê Nhà lâu quá
Tim về, quan tài chớ… niêm!!!


No comments:

Post a Comment