Thursday, December 2, 2010

VÔ THẦN


Đầu năm nghe chuyện nước nhà:
Thương bao em gái mặn mà bán thân
Tuổi thơ, gánh nặng, góp phần
Máu xương thế chấp nợ nần đảng gian?
Giặc ngoài nhiều loại tham tàn,
Thua thù trong*: ác gấp ngàn lần hơn!

* Việt gian C.S.


No comments:

Post a Comment