Thursday, December 2, 2010

NGƯỜI ĐÁNG QUÝ


Nếu trái tim tôi tròn mộng ước
Xin ca ngợi những người làm thơ
Đem bao tình gửi vào non nước
Uất hận, dùng lời rửa vết nhơ.

Nhức nhối từng đêm người cứ khóc
Lệ trào không ướt, hận khô tim,
Cơn đau dần xoáy từng chân tóc
Trắng bạc suy tư vẫn cứ tìm.

Bút Lửa gom nhau, bừng sử sách
Tâm soi cùng hướng, ý tìm về
Cho ai cũng thấy dân nghèo, khổ
Khắc khoải đời đau nỗi kéo lê.


No comments:

Post a Comment