Thursday, December 2, 2010

NHƯ BÌNH*


Những người “Xẻ dọc Trường Sơn”
Bây giờ đâu nhỉ, để hờn Trường… Sa?
Những tên “Đánh Mỹ cứu nhà”
Bây giờ tư bản đỏ nhà, ngụy dân?
Khua chuông, đánh trống bao lần
Sao lần bán nước lại lần… lặng im?
Những người “Phản chiến” đứt phim
Ở đâu lâu quá, im lìm… Hoàng Sa?

Chào rào, chộn rộn Đảng Ca
Bức tường thủ khẩu thật thà lạ ghê!

*Thủ khẩu như bình.


No comments:

Post a Comment