Thursday, December 2, 2010

ĐÔI DÉP VƯỢT BIÊN


Đôi dép mang theo rồi cũng… nát
Mang mòn chưa vứt được vì… đau
Dép rời Quê Mẹ ngày rong ruổi
Dép tủi Quê Cha, đêm bạc màu.


No comments:

Post a Comment