Thursday, December 2, 2010

TỪ THIỆN “ĐỎ”


“Hồng y, giám mục”* xin tiền
“Ni cô, thượng tọa”* lạc quyên đem… về
Xây chùa ai ở? Khổ ghê!
Trùng tu nhà thánh cho… “Bề Trên” ăn
“Bề Trên” bụng “đỏ”, tim “đen”
Ăn chơi trác táng, miệng khen “Việt kiều”

Trong tù, sư sãi khổ nhiều,
Bịt mồm giáo sĩ, triệt tiêu thánh thần
Tự do? Tôn giáo khốn thân!
Cao Đài, Hòa Hảo… cũng trần ai đau,
Tin Lành thảm thiết kêu gào
Giáo dân, Phật tử…, “bên” nào được yên?
Nhà thờ, chùa mới… làm tiền…
“Nạn nhân cộng sản”, bạo quyền ăn chơi.


No comments:

Post a Comment