Thursday, December 2, 2010

NGÀY XUI


Người ta bảo nhau kiêng cữ
Hôm nay Thứ Sáu, Mười Ba
Dặn dò: Phải cẩn thận nha!
Làm lành, tránh xa điều dữ

Còn ngày nào xui hơn nữa?
Ba Mươi của một Tháng Tư
Cột đèn cũng phải …di cư!
Đất Nước: Một Nhà Giam Lớn

Còn ngày nào xui hơn thế?
Tháng Tư của năm Bảy Lăm
Đếm hoài đã ba mấy năm
Chao ôi là cơn hưng phế!!!


No comments:

Post a Comment