Thursday, December 2, 2010

LÀM SAO ĐÂY ANH?


Gió lạnh trời xa, người nhớ nước
Mưa rơi đất lạ, kẻ thương non
Anh ơi! Đường đã chung bao bước
Nghìn dặm xa xăm vẫn mỏi mòn!

Lạ lẫm khác dòng, ta góp sức
Thân quen đồng cảnh, họ chia phe
Đánh nhau, tranh chấp... vì quyền chức
Vận nước thương đau, sao trở về?

Em nhớ quê nhà, thơ cất tiếng
Dân nghèo thương lắm! Biết làm sao?
Sông đưa nước chảy tìm ra biển
Mình vẫn nổi trôi tận chốn nào?


No comments:

Post a Comment