Thursday, December 2, 2010

“VIỆT KIỀU” HAY VIỆT CỘNG?


Ông “Việt Kiều Yêu Nước”
Sao bây giờ mới… yêu?”*
Bao năm ăn nói điêu
“Hóa ra ông… ghét nước?”*

Họp hành, ông lù đù,
Ngồi một đống thù lù,
“Ruồi muỗi bu không đuổi”,
Phát biểu toàn… chuyện ngu!

Dân kiện, đảng bớt… muối
Cần tiền, đảng thêm… đường:
Ruột Ngàn Dặm thân thương!
Bán đất, đảng… để nguội,

Cháy Nhà đảng mới… hâm,
Nóng hừng hực đỏ bầm.
Vừa “Hết xôi: rồi việc!”
“Đặng chim: bẻ ná!” Câm!

Đui mù và câm điếc!
Hết dày dạn công lao,
Đến cúc cung tận tụy,
Đảng thương chi đồng bào?

Chúng “lường thưng, tráo đấu”
Từ liên kết Việt… Minh:
Giết tất cả Việt… mình;
Ai hòa hợp, hòa giải?

Mở toang cửa “giao thương”
Không thương, chúng cũng… giao
Ký hiệp ước “song phương”:
Lợi đảng. -Phản đồng bào

Vừa nhập nhằng tối, sáng;
Vừa hành động lộng quyền
Ông vỗ ngực xưng tên?
Rặt một khuôn cộng sản!

*Câu này ký giả Thế Huy đã hỏi một tên “Việt kiều” háo danh ở Paris.

Trao đổi chuyện đấu tranh với anh Thế Huy.


No comments:

Post a Comment