Thursday, December 2, 2010

THƯƠNG BINH


Ngày lê-la hè phố,
Đêm lạnh-lùng nghĩa trang,
Thắp hương từng ngôi mộ,
Dọc, ngang như xóm làng.

Tôi từng ví anh là thơ
Người chiến-sĩ tôi mơ suốt đời
Tôi từng muốn được tiếp hơi
Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn
Để dân thôi những căm hờn
Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng.

Viết cho người thương binh
Một mình, chỉ một mình
Từ Bảy Lăm lặng-lẽ,
Nhìn kẻ thù xem khinh.

Sau cuộc đời chiến chinh
Anh mất cả chữ Tình
Nghĩa đau thương nghiệt-ngã
Trong âm thầm, lặng thinh…


No comments:

Post a Comment