Thursday, December 2, 2010

ĐƯỜNG VỀ SAO VẪN CÒN XA?


Đêm mơ, chưa được về… nhà
Vẫn nơi xứ lạ, chẳng là Quê Hương
Một vòng quanh quẩn Vô Thường
Chốn về… chưa tới, lạc đường... vẫn đi
Đêm xưa vượt biển làm chi?
Đêm nay mộng mị: phân ly, chửa về.
Chia ly tan tác buồn ghê
Vẫy tay chào Mẹ, lìa Quê một lần
Tưởng xa rồi sẽ lại gần
Xa thời xa quá! Mà gần vẫn… xa
Nước mất về tay người ta*
Còn đâu Đất Tổ với Nhà Việt Nam!

* Siêu thực dân Tàu đỏ đang chiếm nước ta.


No comments:

Post a Comment