Thursday, December 2, 2010

ĐỌC HOÀI À!


Sách ai mà ôm cứng ngắc?
Anh nhìn mà thêm phát ghen
Suốt ngày hết ngắm rồi đọc
Đêm khuya còn ngồi chong đèn!

Anh xem bao người cũng viết
Lăng nhăng toàn chuyện đáng khinh
Viết đúng như... bao nghị quyết
Đem “đơn đặt hàng” về... trình.

Ngòi bút không qua kiểm duyệt
Mà họ bán rẻ lương tâm
Tô hồng như người câm điếc
Không thấy thống khổ, sai lầm!

Sách hay chính là vốn quý
Em muốn lần giở từng trang
Đọc văn của người, nuôi chí
Cho bớt đi những... mơ màng.


No comments:

Post a Comment