Thursday, December 2, 2010

ANH À XIN CHỚ NGÓ LƠ


Tơ trời ai thả vào thơ?
Em gom đau khổ, đợi chờ niềm vui
Chờ ngày nhìn được nụ cười
Của toàn dân Việt, vàng trời cờ bay.

Thơ người khen đẹp màu mây
Thơ em viết mãi chưa hay cho Nhà
Tháng Tư ngày ấy đã… xa
Tháng Tư này vẫn chưa… ra hòa bình
Thương là thương chuyện Quê mình
Câu thơ trăn trở theo tình Việt Nam.

Đọc câu “khổ độc” âm thầm
Nghe ra oán hận tím bầm giấy xanh
Đọc đi để nhớ nhé anh!
Đọc đi để dạ chẳng đành ngó lơ.


No comments:

Post a Comment