Thursday, December 2, 2010

VIỆT CỘNG GIẾT TÙ “CẢI TẠO”


Nổ đôm đốp điều khôi hài mai mỉa
“Núi Chứa Chan chan chứa”* máu Người Tù
Đất ôm Anh, “đền nợ máu” thiên thu
Cho sông núi thêm hồn thiêng, hùng khí.

Hương tưởng niệm thắp dâng người Chiến Sĩ
Từng đối đầu bao chiến trận oai phong,
Từng hiên ngang trước súng đạn một lòng
Chết tức tưởi về tay phường bán nước.

*Cách nói của thi sĩ Trần Minh Hải.

Đọc “Cuối Tầng Địa Ngục” của Đỗ văn Phúc.


No comments:

Post a Comment