Thursday, December 2, 2010

CÓ CHÂN SAO NGƯỜI CHẲNG ... ĐI?


Kìa ai khúm na, khúm núm
“Thưa ông...” lượn lại, đảo qua
“Thưa bà...” tay chân co rúm
Lạy lục cúi… dài… người ra
Chân đâu, như loài bò sát?
Nghĩ mà tội nghiệp người ta
Làm chi đến nỗi Trời phạt?

Đồng tiền Việt Cộng mà ra!
Chúng tung toàn những đô la
“Thu hoạch” từ bao tham nhũng
Mua được lắm “ông”, khối “bà”
Đã làm tay sai cho chúng
Chia rẽ nát tan cộng đồng!


No comments:

Post a Comment