Thursday, December 2, 2010

NẾU ĐƯỜNG ĐỜI MÌNH ANH


Cơn đau kéo đến bất ngờ
Trời lay, đất chuyển, em mờ mắt hoa
Đau từng cơn, lệ nhạt nhòa
Ngày lên chưa trọn ánh tà đã len?
Hình anh, em để bên đèn
Mà không thấy rõ nét duyên nụ cười
Gọi thầm anh ạ, anh ơi!
Nếu tim ngừng đập, đường đời mình anh
Có còn nhớ chuyện đấu tranh,
Có còn nhắc chuyện “hòa bình đỏ” không?
Không em, anh có góp công,
Noi gương sử sáng, luận công anh hùng?


No comments:

Post a Comment