Thursday, December 2, 2010

VIỆT NAM ƠI! THƯƠNG LẮM!


Em thu tròn ước mơ
Đưa vào từng dòng thơ
Mỗi bài gom một ý
Lửa gom nhiều mà hơ.

Bàn tay chưa đủ ấm
Trong giá băng xứ này
Thơ viết xong ngồi ngắm
Thầm cám ơn bàn tay.

Và cám ơn ý chí
Hăm bốn năm trải dài
Giữ tình riêng ý nhị
Cho Việt Nam ngày mai.

Theo dòng trôi ngôn ngữ
Em bày cả nội tâm
Cám ơn từng con chữ
Thơ vẫn trôi âm thầm.

Dòng thơ bày bằng mắt,
Lời thơ thốt từ tim
Từ tâm hồn đau thắt
Mà trang trải nỗi niềm.

Việt Nam ơi! Thương lắm!
Cảm xúc này xin dâng
Bao yêu thương đằm thắm
Thơ ơi! Hồn lâng lâng.

Mạch nước ngầm chuyển động
Im lặng cùng khoảng không
Em theo từng lượn sóng
Gọi người tháo cùm gông.

Vần thơ gieo uất ức
Nói giùm hồn trùng khơi
Mỗi bài một gắng sức
Việt Nam! Việt Nam ơi!


No comments:

Post a Comment