Monday, February 22, 2010

AI ĐÓI, AI NO?

Bao triệu triệu dân

Không no, chỉ đói

Đảng viên… dư phần

Tha hồ mà… nói:

“Hạnh phúc, ấm no,

Thanh bình, độc lập,

Dân chủ, tự do…!”

Càng nói càng… mập!

Đầu năm hay cuối

Cũng vậy vậy thôi

Người bệnh trăn trối,

Người đói khua nồi.

Cuối năm hay đầu

Cũng cùm, cũng xích!

Việt Nam về đâu,

Không người truyền HỊCH?

No comments:

Post a Comment