Monday, February 22, 2010

TRƯỜNG ĐỜI...

Dễ thương giữ mãi cho gần

Những điều dễ ghét, nợ-nần tránh xa

Học điều ích nước, lợi nhà

Viết hoài một khúc Thương Ca Sơn Hà.No comments:

Post a Comment