Wednesday, February 24, 2010

CHÚNG “BAO CẤP TƯ TƯỞNG”, MÌNH LÀM GÌ?

Chúng ta là những nguời từng chạy
Vì tự do! Chỉ một lối đi
Chạy thục mạng, ta đổi được gì?
Hỡi bao người trái tim còn nhạy?

Tôi hỏi người-lương-tâm-cắn-rứt
Đường nào ta thỏa chí bình sinh?
Đường nào cho khổ đau mau dứt,
Mang tự do về tổ quốc mình?

Chẳng lẽ khóc hoài cho đất mất?
Hay nhìn bọn Cộng vẫn mỵ dân?
Lời cần sa, uống rồi ngồi...ngáp,
Tất cả ngủ vùi quên cả dân?

No comments:

Post a Comment