Wednesday, February 24, 2010

QUỐC HẬN, QUỐC PHÁ

-Em ơi mình nhắc tháng Tư
Máu sôi căm hận dẫu dư khổ sầu
Bạn anh, tù đến bạc đầu
Thân vừa thoát ngục tìm tàu ra đi
Gia đình lại vẫn... chia ly
Chồng đi bước trước, vợ ghì con thơ
Chia con, bịn-rịn đợi chờ
Ngỡ mai xum họp, ai ngờ mất nhau
Người đi trước chờ người sau
Chờ ra...mất tích ai đau hơn cùng!
Nuôi con bằng nỗi nhớ nhung
Đêm nghe sóng vỗ trùng trùng bão dâng.
Nghĩ thương ai mắt thâm quầng
Dắt con ra Bắc thăm chồng ốm đau
Ngày về chưa ấm hơi nhau
Sinh ly tử biệt, nỗi đau chẳng rời…

-Anh kể vắn tắt vài lời*
Mà em thao thức, dài ơi nỗi buồn
Quốc Hận bao người lệ tuôn?
Quốc phá, ai ngược về nguồn mua vui???

--------------------------------------

*Chuyện người lính VNCH mang tên NTB.

No comments:

Post a Comment