Tuesday, February 23, 2010

TIẾNG VỌNG

Đêm mơ đường vượt biển nhà
Vẹt từng lau-lách lửa ma chập-chờn
Bóng đêm con nén căm-hờn
Chưa đi đã nhớ, mai hơn được gì?
Tự-do rồi sẽ cần chi?
Vừa vào mộng* đã…sinh ly gia-đình.
Buồn vương mắt Mẹ tội tình
Thương con đứt ruột cũng đành chia xa
Từng cơn sóng vỗ, thuyền va
Con rơi giọt lệ, quê Cha giã-từ
Vẫy tay, mộng của thực hư?
Mà nghe mắt ướt, mà như lạnh người
Biển, sông, sóng nước trùng khơi
Vỗ từ biển Mẹ sang trời tạm cư.

---------------------------------------

*Vừa cưới xong.

No comments:

Post a Comment