Wednesday, February 24, 2010

THẦY CŨ

Bọn cộng sản làm khổ
Gia-đình nào sướng đâu
Thất học đàn con nhỏ
Vợ tảo-tần, lao đao

Vai gầy càng ê ẩm
Vợ con thêm ê chề
Hăm lăm năm “giải-phóng”:
Thầy giáo? Bốc vác thuê!

No comments:

Post a Comment