Wednesday, February 24, 2010

ĐỌC THƠ

Đọc thơ cảm nhận cõi lòng,
Người Thơ Yêu Nước, tấm gương “Nhụy Kiều”*
Thương dân nắng sớm, mưa chiều
Vẫn trong tăm tối bởi "triều đại" ngu.

Vĩnh Nhất Tâm, 29.6.2008.
---------------------------------------------
*Triều đại ngu: chế độ Việt gian CS
**Nhụy Kiều
Đến năm 248 AD, nước ta vẫn bị cảnh lệ thuộc vào nhà Đông Ngô, thời Tam Quốc của nước Tàu. Noi gương hai bà Trưng, bà Triệu Trinh Nương từ thuở nhỏ đã tỏ ra là một cô gái có sức mạnh và có ý chí kiên cường.
Năm 20 tuổi, Bà đã vào rừng sâu chiêu mộ hàng ngàn tráng sĩ rèn luyện võ nghệ. Ông Triệu Quốc Đạt thấy em làm chuyện khác thường mới đem lời khuyên can, bà khẳng khái trả trả lời:
"Ta muốn cởi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cỏi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta".

Rồi cùng anh là Triệu Quốc Đạt đứng lên khởi nghiã, bà cởi voi mặc giáp vàng cùng ngàn nghĩa binh đứng lên đánh đuổi Thái Thú Lục Dận thống trị tại quận Cửu Chân.

Trong chiến trận, Triệu Trinh Nương tỏ ra can đảm phi thường, được quân sĩ tôn bà là "Nhụy Kiều Tướng quân". Danh tiếng của bà vang vậy khắp cỏi Giao Châu.

Có một loại võ công đến nay ít được nghe nói tới: "Giao Châu Hổ Hống" là công phu "Cọp Rống" tối thượng trong võ thuật An Nam.

Trong Hiệp khí thuật có phương pháp kết hợp khí học và tinh thần để phát huy sức mạnh, kể cả sức mạnh âm thanh như tiếng hét Kiai, và kiếm pháp của bà vẫn còn được lưu truyền là bài Thảo Bộ Nhụy Kiều Kiếm Pháp mà võ học Tây Sơn đã trân quý giữ gìn.

No comments:

Post a Comment