Monday, February 22, 2010

NGHỀ “MAY” ÁO QUAN

Tôi là lính ra tù không manh áo

Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,

Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan

Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.

Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc

Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương

Chiếu rách tìm, dù nhỏ hẹp tầm thường

Cũng không có bọc xác thân cùng cực.

Tay xóc dằm, gò từng manh ký ức

Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,

Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa

Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.

Tôi sáng, tối gò từng manh gỗ quý

Thương bạn thân, những thằng đã ra đi

Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy

Nuôi con dại chờ chồng, không thấy mặt.

Ngày em mất trời mưa râm bi đát

Hai thằng con ráp những mảnh ván giường

Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương

Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.

Tôi may áo, áo cho người hoàn tất

Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”

Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương

Xong một áo, áo nào tôi cũng khóc!

Tôi may áo bằng mưu toan đại cuộc

Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son

Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn

Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!

Viết thay nén hương đưa tiễn người lính TMH.

No comments:

Post a Comment