Tuesday, February 23, 2010

VỀ BẰNG...THƠ

Địa cầu có mấy tỉ người?

Một em bé tí, tỉ lời cứ…thương

Đã nhiều năm vẫn còn vương

Việt Nam bao chuyện, máu xương chất chồng!

Văn chương có mấy tỉ dòng?

Mà em cứ đọc bằng lòng hướng Quê

Chuyện người đi, chuyện người về

Chuyện người sắp chết ủ ê quan hoài

Đọc chi toàn chuyện bi ai!

Nên khi em viết, hai tay hoài buồn

Ngón tay em gõ mà run

Việt Nam hai chữ: lệ tuôn, thơ… về!!!

No comments:

Post a Comment