Tuesday, February 23, 2010

GIẬN

Tài ai mở miệng thành vần
Miệng xinh, xinh lạ; vần ngân, ngân buồn
Thơ như nhạc, mỗi lời tuôn
Câu dâng tổ-quốc, câu vờn ngoại lai
Đêm Thơ, nghe được những bài
Hùng ca dân-tộc. Giận loài dã man!

No comments:

Post a Comment