Tuesday, February 23, 2010

THUYỀN NHÂN

Em theo con nước ngược nguồn
Anh khuyên em bỏ nỗi buồn đi thôi
Buồn trôi! Ơi hỡi buồn trôi!
Biển Đông dậy sóng, ra khơi buồn về
Hồn thuyền nhân khóc não-nề
Xác ai trôi nổi, lạnh tê-tái hồn
Mấy mươi năm học điều khôn
Sao em vẫn dại, chưa tròn niềm vui?
Theo em vận nước ngậm-ngùi
Anh khuyên gì để chôn vùi nỗi đau?
Bơi trong tiếng thét đồng-bào
Tay không dừng được làm sao yên lòng?

No comments:

Post a Comment