Tuesday, February 23, 2010

LỬA GIỮ NIỀM TIN

Lọc trăm bài, lựa chẳng nên mươi
Thơ cũng gian-truân tựa kiếp người.

Làm cả trăm trang thơ
Không lựa được một tờ
Vui lòng… người thưởng lãm
Vì không thể thờ-ơ.

Việt Nam tôi thật buồn
Theo dòng lệ dân tuôn
Theo nước non dần mất
Nên thơ hướng về nguồn.

Bài thơ nào vui đâu?
Bài thơ nào không sầu?
Trong ngổn-ngang bản thảo
Cười, không được một câu.

Mai tôi đem đi in
Thì tôi sẽ giữ-gìn
Bằng vất nằm lăn-lóc
Tôi sẽ…mất niềm tin.

No comments:

Post a Comment