Wednesday, February 24, 2010

NGÀY XUI

Người ta bảo nhau kiêng cử
Hôm nay thứ Sáu, Mười Ba
Dặn dò: Phải cẩn thận nha!
Làm lành, tránh xa điều dữ

Còn ngày nào xui hơn nữa?
Ba Mươi của một tháng Tư
Cột đèn cũng muốn... di cư
Đất nước thành Tù Kín Cửa

Còn ngày nào xui hơn thế?
Thứ Tư của năm Bảy Lăm
Đếm hoài đã hăm tám năm
Chao ôi là cơn hưng phế!!!

No comments:

Post a Comment