Wednesday, February 24, 2010

MỘT THÁNG TƯ NÀO ĐÓ

Một Tháng Tư nào đó
Tôi làm thơ hồi hương
Báo cho Mẹ Già thương
Rằng con yêu trở lại.

Một tháng Tư nào đó
Chúng ta về quê-hương
Đi khắp các phố phường
Thăm anh em, dòng họ.

Vui lên đi Chị, Em!
Vui lên, vì bóng đêm
Rồi sẽ thua Ánh Sáng
Khi mặt trời bừng lên.

Một Tháng Tư nào đó
Người mình từ bốn phương
Sẽ quay về cố quốc
Cờ Tự-Do cao dương.

Tôi sẽ làm thơ tình
Cho quê hương của mình,
Cho bao nhiêu chiến-sĩ
Đã một đời hy-sinh!

Vui lên đi nhé anh!


Kính tặng anh chị Nguyễn Hữu Luyện

No comments:

Post a Comment