Tuesday, February 23, 2010

TA VỚI... TA

Chuyện mình ly tán, mất san hà

Nhức nhối đau hoài, dẫu rất xa

Nước cạn, giòng sông trơ sỏi đá

Tan Nhà, ai chữa bệnh trầm kha???

No comments:

Post a Comment