Tuesday, February 23, 2010

CÁM ƠN

Cám ơn bao nhà thơ
Không chê người-tuổi-nhỏ
Đã cùng chia ước-mơ:
Nhà Việt Nam cửa mở.

Cám ơn Tâm-Hồn-Đẹp
Còn nghĩ đến quê-hương
Trong gông-cùm kềm-kẹp
Dân rất cần tình thương.

Nghìn vàng tôi không quý
Bằng chút tình ai trao
Cho Việt Nam bi lụy
Gọi…chút nghĩa đồng-bào.

Cám ơn bao thi sĩ
Mở Hội-Nghị Diên-Hồng
Từ tấm lòng sĩ khí
Miệt-mài cùng góp công.

No comments:

Post a Comment